Pareto 2 - versjon 2

Kapittel 11 - Økonomisk vekst

ThinkstockDe store forskjellene i økonomisk velstand mellom ulike land i verden skyldes forskjeller i økonomisk vekst. I mange av de rike land i verden startet veksten for alvor for omtrent 200 år siden, og disse landene er
dermed 30–40 ganger rikere enn de fattigste landene i verden. Hva er årsakene til disse forskjellene? Du vil få se at i mange rike land har høy sparing og investering og gode utdanningssystemer vært viktige for den gode veksten. Men forskjellene i produksjonsnivåene mellom ulike land er mye større enn det som kan forklares med forskjeller i realkapital og utdanningsnivå. Det vil du få lese mer om i dette kapitlet.

Lenker

Economic Growth – David Weil (fine nettressurser, bl.a. Data Plotter)

Economic growth resources

To meget anerkjente økonomiprofessorer, Boldrin og Levine, om patenter. Online bok. Against Intellectual Monopoly .

Boldrin og Levine. Blogg:

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider