Pareto 2 - versjon 2

Kapittel 10 - Finansmarkeder og valuta

ThinkstockDe siste tiårene har internasjonale finansmarkeder blitt
knyttet stadig tettere sammen. Investorer plasserer penger i verdipapirer verden over. Dette innebærer store fordeler, blant annet ved at det er blitt lettere å finansiere lønnsomme investeringer i land med lite kapital, noe som bidrar til økt vekst og utvikling i fattige land. Men økt kapitalmobilitet har også ført til økt usikkerhet på noen områder. Under finanskrisen som for alvor ble utløst høsten 2008, smittet problemene lynraskt fra den amerikanske
investeringsbanken Lehman Brothers til finansforetak og bedrifter verden over. I dette kapitlet vil du få lese mer om hvordan de internasjonale kapitalmarkedene fungerer, og hvilke konsekvenser der har. Du vil også få lese om valutamarkedene, og hvordan en endring i valutakursen kan påvirke økonomien.

Lenker

Steinar Holden:"Finanskrisen - årsaker og mekanismer". Samfunnsøkonomen nr 4, 4-10, 2009.

Bank for international settlements

Pengefondet (IMF)

SSB Finansmarkeder

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider