Pareto 2 - versjon 2

Kapittel 9 - Konjunkturer og økonomisk politikk

ThinkstockDette kapitlet presenterer den såkalte AS-AD-modellen. Denne
modellen bruker vi til å se på hvordan ulike typer konjunktur-svingningerpåvirker produksjonen og prisstigningen i økonomien. AS-kurven (aggregate supply) viser tilbudssiden i økonomien, og kurven viser at større produksjon innebærer økt prisstigning. AD-kurven (aggregate demand) viser etterspørselssiden i økonomien, og kurven viser at lavere prisstigning innebærer økt etterspørsel. Likevekten i økonomien blir bestemt av skjæringspunktet mellom kurvene. 

Når vi bruker en slik modell, ser vi gjerne først på hvordan ulike typer sjokk påvirker posisjonen til kurvene, og dermed hvilke endringer eller “svingninger” i likevekten i økonomien dette kan forårsake. Så ser vi på hvordan myndighetene kan bruke penge- og finanspolitikk for å motvirke svingningene i økonomien.

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider