Pareto 2 - versjon 2

Kapittel 8 Finanspolitikken

ThinkstockFinanspolitikken er et av myndighetenes viktigste virkemidler for å bekjempe høy arbeidsledighet. Da finanskrisen førte til en kraftig nedgang i økonomien i 2008–09, brukte myndighetene i mange land aktive finanspolitiske tiltak for å motvirke tilbakeslaget. Men en rekke land kom raskt inn i alvorlige problemer knyttet til store budsjett-underskudd og økende offentlig gjeld. Noen land måtte derfor stramme inn i finanspolitikken mens arbeids-ledigheten stadig økte, noe som forsterket nedgangen i økonomien. For å unngå at slike problemer skal gjenta seg, har mange land utarbeidet strammere retningslinjer for hvordan finanspolitikken skal styres over konjunk-turene. Det vil du få lese mer om i dette kapitlet.

Lenker

Ung økonomi (Finansdepartementet)

Statistisk sentralbyrå – Offentlig sektor

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider