Pareto 2 - versjon 2
Scanpix

Kapittel 7 Konjunkturer og arbeidsledighet

Når denne boka skrives, er arbeidsledigheten på vei opp i
mange europeiske land. Det krever heller ikke stor spåmannskunst å kunne si at
land som Spania og Hellas vil slite med høy arbeidsledighet i mange år
fremover. I dette kapitlet lærer du om hvordan arbeidsledigheten henger sammen
med konjunkturutviklingen, slik at ledigheten øker når økonomien svekkes. Men
du vil også få se at høy arbeidsledighet kan bli mer vedvarende. Hva kan
myndighetene gjøre for å motvirke slik vedvarende høy arbeidsledighet? Les
kapitlet og se.

Lenker

Statistisk sentralbyrås konjunkturtendenser

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

LO - Landsorganisasjonen

Lønnsstatistikk Norge

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider