Pareto 2 - versjon 2

Kapittel 6 Velferdsstaten og offentlige finanser

Norge er et rikt land. En av de store fordelene med dette er at vi kan finansiere en god velferdsstat, som kan sikre oss utdanning, omsorg Thinkstockog helsetjenester når vi har behov for det. Men vil det være penger nok til du
blir gammel? Kommer foreldregenerasjonen til å bruke opp alle oljepengene?  I dette kapitlet vil du få lese om disse problemstillingene. Kanskje vil du ikke få svar på akkurat disse spørsmålene. Men du vil lære nyttige kunnskaper slik at du selv kan vurdere slike spørsmål,
og kanskje danne deg din egen oppfatning.

Lenker

Offentlige sektor - SSB

Din veiviser i det offentlige

Arbeids- og inkluderingsdepartementet - velferdspolitikk

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider