Pareto 2 - versjon 2

Kapittel 13 - Økonomisk vekst og miljøproblemer

ThinkstockEr det noen motsetning mellom materiell velstand og ren natur? Mellom fortsatt økonomisk vekst og en bærekraftig utvikling? Når man ser hvordan den høye veksten i verden fører til økte utslipp av klimagasser og økt
press på jordens ressurser, synes det åpenbart at svaret er ja. Men det er også argumenter i motsatt retning. Den teknologiske utviklingen innebærer at vi kan produsere på renere måter enn før. I rike land øker tjenester som andel av produksjonen på bekostning av mer forurensende vareproduksjon. I dette kapitlet vil du få lese mer om sammenhengen mellom økonomisk aktivitet og miljøet vårt.

Lenker

Cicero senter for klimaforskning

Det internasjonale energibyrået

Miljøstatus i Norge

Natur og miljø - SSB

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider