Pareto 2 - versjon 2
Thinkstock

Kapittel 12 - Vekst og fattigdom

De siste tiårene har høy vekst i Kina og andre asiatiske land ført til en betydelig nedgang i andelen ekstremt fattige i verden. Samtidig har det vært en klar nedgang i barnedødeligheten, og betydelig økning i forventet levealder i mange land. Men det er fortsatt mange land som blir hengende etter, også av land der de økonomiske mulighetene burde være til stede. I noen land som Argentina og Sør-Afrika er det mange ekstremt fattige til tross for at gjennomsnittsinntekten i landene er gode. Slike land kommer dårlig ut på den såkalte Gnierindeksen, som Kalle Moene og Jo Thori Lind ved Universitetet i Oslo har utarbeidet.

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider