Pareto 2 - versjon 2

Kapittel 16 - Handelspolitikk og handelsavtaler

(Wikipedia)I kapittel 15 leste du om de store fordelene som internasjonal
handel innebærer. Men til tross for disse store fordelene gjennomfører alle
land i verden en rekke tiltak for å beskytte eget næringsliv mot utenlandsk
konkurranse. Slike tiltak kan være toll eller kvoter på import, eller det kan
være subsidier og støtte til innenlandske bedrifter. I dette kapitlet vil du få
se at slike proteksjonistiske tiltak innebærer betydelige samfunnsøkonomiske
kostnader. Riktignok tjener innenlandske produsenter på høyere priser, men
tapet for forbrukerne er enda større.

Fordi proteksjonisme innebærer betydelige samfunnsøkonomiske
kostnader, er praktisk talt alle land i verden også med på internasjonalt
samarbeid for å begrense handelshindringene. Et av de viktigste samarbeidene
skjer gjennom Verdens handelsorganisasjon, WTO. WTO jobber for å øke
verdenshandelen, og det er også et viktig forum for å løse handelskonflikter
mellom verdens land. WTO og andre typer internasjonalt samarbeid som EU og EØS
er også tema for dette kapitlet.

Lenker

World trade organisation

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider