Pareto 2 - versjon 2

Kapittel 3 - Konsum og samfunnsøkonomisk overskudd

ThinkstockMens mange økonomer tenker mest på hva som er mest lønnsomt for den enkelte bedrift, er samfunnsøkonomer også opptatt av hva som er mest lønnsomt for samfunnet som helhet. I dette regnestykket må vi selvfølgelig ta med oss overskuddet til bedriften. Men vi må også ta med virkningene for andre. I dette kapitlet studerer vi virkningene for bedriftens kunder. Når de kjøper en vare, har den gjerne større verdi for dem enn den prisen som kunden betaler. Den ekstra ”fordelen” som kunden får fordi varen er mer verdt for ham enn prisen, kalles konsumentoverskuddet. Konsumentoverskuddet er en viktig del av det totale samfunnsøkonomiske
overskuddet på et marked.

Lenker

Energi og industri -SSB

Inntekt og forbruk -SSB

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider