Pareto 2 - versjon 2

Kapittel 2 - Produsenters profittmaksimering

ThinkstockHva er det som bestemmer hvor mye bedriften vil tilby av en vare? Du har lært at bedriften forsøker å få størst mulig overskudd (profitt), men hva betyr det for bedriftens tilbud? I dette kapitlet ser vi på et eksempel med en konkret bedrift og studerer hvordan inntekter og kostnader avhenger av hvor mye bedriften produserer. Vi finner at overskuddet blir størst hvis bedriften produserer 7 kjøkkenbord. Du forstår sikkert at det ikke er noe magisk med tallet 7, og at for andre bedrifter vil et annet produksjonsnivå være mest lønnsomt. I kapitlet vil du derfor få lære en generell regel som kan si hvilket produksjonsnivå som er mest lønnsomt. Da vil du også få svar på når det er lønnsomt å legge ned virksomheten.

Illustrasjoner

Viktige begreper

Kompetansemål

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider