Pareto 2 - versjon 2

Lavere vekst i norsk økonomi?

Les artikkelen i Aftenposten og svar på oppgavene.

Oppgaver

 1. Hva er handlingsregelen?
 2. Hva kan det komme av at OECD ber om lavere pengebruk enn det handlingsregelen tilsier?
 3. Hva betyr «bankenes eksponering mot høye gjeldsnivåer» og hva kan være årsaken(e) til at de bør følges nøye?
 4. Hva er bruttonasjonalproduktet (BNP)?
 5. Hvorfor anbefaler OECD at «rentepolitikken bør strammes til» når prisveksten tar seg opp?
 6. Hvor høyt er Norges Banks inflasjonsmål?
 7. Hva kan Norges Bank gjøre for å nå sitt inflasjonsmål?
 8. Hva er et «finanspolitisk stimuli»? Gi noen eksempler på hva det kan være.
 9. Hvorfor skaper veksten i industrilandene så få arbeidsplasser?
 10. Drøft hva regjeringen kan gjøre for å stimulere til økt vekst i norsk økonomi.
 11. Drøft også ulemper og fordeler med en slik politikk.

 

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider