Pareto 2 - versjon 2

Høyere lønn og billigere varer

Les teksten i lenka og svar på oppgvene.

Oppgaver

  1. Hvordan måles "levestandard" i denne sammenhengen?
  2. Og hva menes med «lønnsvekst»?
  3. Hvordan måles «prisstigningen»?
  4. Hvordan kan det ha seg at prisene faller på mange varer og tjenester i Norge?
  5. Hvorfor stilles det spørsmål om «hvordan det kan være slik at lønnsveksten kan være så mye høyere enn prisveksten i Norge når vi vet at lønn har så stor betydning for bedriftenes kostnader og konkurranseevne»?
  6. Og hva er svaret?
  7. Hvorfor har matvarer hatt en prisnedgang?
  8. Hvorfor kan ikke den heldige situasjonen Norge er i fortsette i all evighet, ifølge Chaffey?
  9. Drøft hva som kan skje den dagen de gode tidene for Norge snur. Og hva kan myndighetene gjøre for å redusere de negative effektene?
Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider