Pareto 2 - versjon 2

Sykemelding av norsk oljeøkonomi?

Les teksten i Aftenposten og svar på oppgavene.

Oppgaver

1.      Hva er «Hollandsk syke»?

2.      Hva er «handlingsregelen»?

3.      Hvorfor har ikke handlingsregelen vært nok til å unngå «Hollandsk syke»?

4.      Hvorfor er det så bekymringsfullt at norsk kostnadsvekst er mye større enn i konkurrentlandene?

5.      På hvilke måter kan oljeindustrien true langsiktig økonomisk vekst?

6.      Hva tror du ligger i det å «utrede lønnsdannelsen»?

7.      Hvorfor er det krevende å styre aktiviteten i oljeindustrien?

8.      Hvordan begrunner forsker Ådne Cappelen i SSB at Norge er rammet av en form for «Hollandsk syke»?

9.      Hva viser IMFs kurve for tradisjonell industri? Og hva kan det komme av?

10.   Hva sier IMF om handlingsregelen?

11.   Drøft hva vi kan gjøre for å unngå «Hollandsk syke».

Cappelen Damm
Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider